beşguşə(li)

beşguşə(li)
1. Bax beşbucaqlı.
2. Beş tili, beş tini olan. Beşguşəli fiqur. Beşguşəli ulduz. – Beşguşəli ulduz ilə öpüş, ay! H. K. S..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • təxmis — ə. bir şeyi beşqat və ya beşguşəli etmə; 2) beşləmə, beşə çatdırma; 3) şeirin bir beytinə üç misra əlavə edib beş misralı etmə; 4) beş misradan ibarət şeir, beşlik; müxəmməs …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • beşgül — sif. Beşbucaqlı, beşguşəli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • beşkünc(lü) — bax beşguşə(li) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dənizulduzu — is. zool. Dərisitikanlılar tipindən beşguşəli dəniz heyvanı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • indiqo — <isp.> 1. Kimyəvi üsulla əldə edilən tünd sürməyi boya maddəsi (keçmişdə bitkilərin şirəsindən hasil edilirdi). 2. dan. Tünd sürməyi yun parça. Katibin . . indiqodan tikdirdiyi üst köynəyi çəkilib, dal tərəfdən bir yerə yığıldığı üçün, enli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ulduz — is. 1. Öz təbiəti etibarilə günəşə bənzəyən və gecələr göydə parıldayaraq nöqtə kimi görünən göy cismi. Göydə ulduzlar parlayır. – Uzaq üfüqdə dağlar qaralır, göydə tez tez ulduz uçurdu. İ. Ə.. Birbirinə sığınan ulduzlar sayrışmağa başladı. B.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”